معرفی مرکز رشد واحد اکترونیکی

توسط aminalinaghian

صفحه اصلی «معرفی مرکز رشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد» واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی تنها مرکز مستقل غیر حضوری کشور است که به عنوان بزرگترین دانشگاه واحد الکترونیکی کشور و یکی از واحدهای دانشگاه آزاد در سال ۱۳۸۴ با هدف توسعه آموزش مجازی و استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی در حوزه آموزش عالی آغاز بکار…