توسط aminalinaghian

  وضعیت تحصیلی

  مقطع/مدرک تحصیلی


  درحال حاضر ایده شما درچه مرحله ای است؟

  آیا اکنون یک تیم هستید؟

  کدام معیار ها را کسب کرده اید؟

  چالش اصلی پیش روی شما کدام است؟

  امکانات آزمایشگاهیفضای کاریتامین مالینبود تیم تخصصیتبلیغات، بازاریابی و فروش

  فایل ها و مستندات خود را آپلود نمایید.