فراخوان حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی واحد الکترونیکی

مرکز رشد واحد الکترونیکی طی فراخوانی در نیم سال دوم سال جاری، بر اساس آیین‌نامه ابلاغ شده از سوی معاون تحقیقات فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان “دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی” به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها، از اعضای هیات علمی واحد الکترونیکی جهت حضور در این مرکز و بهره مندی از حمایت های ترفیع و تسهیلات مندرج در آیین‌نامه و همچنین کسب امتیازات پژوهشی دعوت به عمل آورد.

 
 
 

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١٤٣٣٥٤٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳000-۰۲۱ داخلی 780 و 735