جلسات مجازی مرکز رشد

در گفتمان عامیانه برگزاری جلسات آنلاین و مجازی را راه حلی برای کاهش هزینه ها و کاهش مسافتها در نظر میگیرند و برای رسیدن به این هدف سازمانهای بزرگ جهت گیری مینمایند و تصمیمات خود را بر اساس این فرضیات اتخاذ مینمایند.

حال آنکه از نظر ما

* جلسات مجازی جلساتی هستند که در آنها با همان کیفیت جلسه حضوری میتوان بر روی مسائل مورد نظر بحث نمود

* در جلسات آنلاین با داشتن ابزارهای اضافی امکان ضبط کامل جلسه به صورت صوتی و تصویری وجود دارد.

* در جلسات آنلاین امکان به اشتراک گذاشتن فایلهای افراد بسیار ساده تر از جلسات حضوری میسر است.

* جلسات آنلاین امکان حضور در جلسات متعدد با بعدهای زمانی طولانی را میسر میکند و میتوان سریعا بعد از یک جلسه به جلسه ی دیگر رفت.

* مطمئنا جلسات آنلاین در حفاظت از محیط زیست از برتریهای بالایی برخوردار است.

* ویژگیهایی مانند دوری از ترافیک در جلسات آنلاین همیشه برتری بزرگی بوده است.

* کاهش هزینه ها از نظر ما یک اثر جانبی بزرگ برای جلسات آنلاین است.

* عدم وجود مرزهای عادی  همانند ظرفیت سالن جلسه و تردد و حفاظت جلسات در جلسات آنلاین برتری بزرگی را برای جلسات آنلاین به همراه دارد.

* هزینه های پذیرایی در جلسات آنلاین به حداقل خود میرسد.

و تمام این موارد و موارد دیگری که برتری نسبی جلسه آنلاین بر جلسات حضوری را نمایان میسازد ما را بر آن داشته است که زیر ساخت پایداری که در واحد الکترونیکی در حال سرویس دهی به کلاسهای آموزشی است را برای برگزاری جلسات در اختیار سازمانها و ارگانهای دیگر نیز قرار دهیم.

جهت آشنایی با سرویسهای در حال ارائه میتوانید با ایمیل roshd@iauec,ac.ir مکاتبه نمائید و نیاز خود را ارائه نمائید تا پس از بررسی کارشناسان راهکارهای موجود برای همکاری در این زمینه برای شما ارسال گردد.

 

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١٤٣٣٥٤٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳000-۰۲۱ داخلی 780 و 735